ZAPISY NA WYCHOWANIE FIZYCZNE 2017/2018

Zajęcia z Wychowania Fizycznego (60h) obowiązkowe są dla studentów studiów stacjonarnych.

Rejestracja na WF odbywa się drogą elektroniczną po zalogowaniu, poprzez stronę www.usosweb.uj.edu.pl następnie zakładka "Dla studentów" -> "Rejestracje" -> "Żetonowe".

Pierwsza tura zapisów "dedykowana" 25.09.2017 – 01.10.2017 każdy program studiów ma dedykowane terminy swoich zajęć (dzień, godzina, miejsce).

Kody i terminy grup wf 2017/2018.xls

W pierwszej turze można zapisać się do grupy otwartej w wybranej dyscyplinie: siatkówka (K), koszykówka (K), piłka nożna, tenis ziemny, grupy rowerowe, rolki, fitness, siłownia, zajęcia dla os. niepełnosprawnych, gimnastyka korekcyjna.

» WF ogólny

WYCHOWANIE FIZYCZNE OGÓLNE kody grup dla poszczególnych programów patrz harmonogram. Szczegółowy harmonogram dostępny będzie na stronie Studium w dniu 25.09.2017r.

W ramach ogólnego wychowania fizycznego realizowane będą n/w dyscypliny: piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna, unihokej, zajęcia ruchowe przy muzyce z wykorzystaniem różnych form fitness, zajęcia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem elementów treningu lekkiej atletyki, atletyki terenowej, nordic walking i gimnastyki, badminton, tenis ziemny (podstawy techniki), przygotowanie i udział w sportowych mistrzostwach studentów UJ I roku w wybranych przez grupę dyscyplinach (dla chętnych), testy sprawności fizycznej.

PŁYWANIE  /obowiązuje strój pływacki, kąpielówki przylegające do ciała/                                                             ZAJĘCIA KOREKCYJNE  /obowiązuje skierowanie od lekarza specjalisty/                                         ZAJĘCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH /obowiązuje orzeczenie o st. niepełnosprawności/ 

» Grupy otwarte

  • ROLKI – 2 grupy do 15 osóbzajęcia  w soboty i/lub niedziele 3 lub 4 x 45 min w jednym bloku ( 30godzin w semestrze ) rozpoczęcie przy ul. Piastowskiej 26, terminy zajęć ustalane z prowadzącym

Pierwsze spotkanie organizacyjne w dniu 06.10.17r o godz. 11.00 w Studium WFiS UJ ul. Piastowska 26

  • ROWERY – 5 grup do 12 osóbzajęcia  w soboty i/lub niedziele – wycieczki poza Kraków jeden blok 5-6 godzin (30 godzin w semestrze)  rozpoczęcie przy ul. piastowskiej 26, terminy zajęć ustalane z prowadzącym

Pierwsze spotkanie organizacyjne w dniu 06.10.17r o godz. 12.30 w Studium WFiS UJ ul. Piastowska 26

  • OBÓZ NARCIARSKI  5 DNIOWY - 4 GRUPY DO 15 OSÓB – między I a II semestrem poza Krakowem ( zalicza 30 godzin w semestrze ), termin obozu zostanie podany na stronie w terminie późniejszym
  • FITNESS – poniedziałek 13.30- 15.00 ( udział w pokazach ) hala ul. Piastowska 26- środa10.30- 12.00 (udział w pokazach )  ul. Piastowska 26
  • JOGGING – środa 16.30- 18.00 -  dla kierunku informatyka, możliwość zapisu w miarę wolnych miejsc (start z Piastowskiej 26)
  • SIŁOWNIA – poniedziałek 16.30 – 18.00  ul Piastowska 26 - dla kierunku zarządzanie publiczne, możliwość zapisu w miarę wolnych miejsc 
  • TENIS ZIEMNY GR POCZĄTKUJĄCA kobiet – piątek 9.00-10.30 korty Bronowianka ul. Zarzecze 124
  • TENIS ZIEMNY GR POCZĄTKUJĄCA mężczyzn- piątek 10.30-12.00  korty Bronowianka ul. Zarzecze 124 - dla kierunku Filologia rumuńska, możliwość zapisu w miarę wolnych miejsc
  • TENIS ZIEMNY GR ŚREDNIOZAAWANSOWANA mężczyzn- środa 12.00-13.30  korty Bronowianka ul. Zarzecze 124
  • PIŁKA NOŻNA dla mężczyzn – piątek 9.00-10.30  KS Bronowianka ul. Zarzecze 124 

Druga tura zapisów "bez dedykacji" 04.10.2017 godz. 9.00 – 18.10.2017 godz. 23.00 -  termin dodatkowy, który umożliwia dopisanie się do każdej dowolnej grupy (także do grup dedykowanych dla innego programu), bądź dokonanie zmiany grupy na inną (w miarę wolnych miejsc).

SEKCJE SPORTOWE - Studenci, którzy mają predyspozycje i umiejętności do trenowania w sekcjach sportowych, powinni zgłosić się na pierwszy trening wybranej dyscypliny. W przypadku pozytywnej weryfikacji należy wyrejestrować się z grupy kierunkowej oraz zgłosić się do Sekretariatu Studium WFiS z pisemną informacją od trenera w celu zarejestrowania do sekcji.  O przyjęciu decyduje trener danej sekcji. /informacje oraz kody sekcji w zakładce: SEKCJE/

 

Nieprzekraczalny termin rejestracji (bądź zmiany grupy na inną) na zajęcia WF to 18 października 2017 r.

 

UWAGA:

Studenci posiadający ZWOLNIENIE LEKARSKIE lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rejestrują się na przedmioty o kodach:
a/zwolnienie całoroczne (60h) lub orzeczenie o st. niepełnosprawności - SWF.UJ.ZLEK60
b/zwolnienie semestralne (30h) - SWF.UJ.ZLEK30

Studenci posiadający ZALICZENIE Z WF UZYSKANE NA INNYM KIERUNKU bądź innej uczelni wyższej (ale nie wcześniej niż 5 lat wstecz od aktualnego roku akademickiego), rejestrują się na przedmioty o kodach:
a/ zaliczone 2 semestry (60h) - SWF.UJ.ZPRZ60
b/ zaliczony 1 semestr (30h) - SWF.UJ.ZPRZ30

W powyższych przypadkach, po dokonaniu rejestracji, należy zgłosić się do sekretariatu Studium WFiS ze zwolnieniem lekarskim lub dokumentem na podstawie którego zaliczenie zostanie przepisane (indeks, potwierdzona karta przebiegu studiów) oraz legitymacją studencką. Do przepisania zaliczenia uzyskanego na UJ wystarczy legitymacja.

Zwolnienie lekarskie semestralne 17/18Z lub zwolnienie całoroczne należy dostarczyć w terminie do 10 listopada 2017r.

 

Rejestracja na zajęcia WF jest rejestracją „żetonową". Każdy student I roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych st. magisterskich przed rozpoczęciem rejestracji otrzyma automatycznie 30 „żetonów" typu WF-17/18 (rodzaj jednostek systemowych odpowiadających 30 h zajęć, koniecznych do zapisania się do jednej z grup zajęciowych w Studium WFiS w semestrze zimowym 2017/2018.

Brak żetonów na swoim koncie należy zgłosić w sekretariacie Studium WFiS.

UWAGA.

Wszyscy studenci uczestniczący w zajęciach dydaktycznych oraz sekcjach  sportowych w Studium WFiS UJ  mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem korzystania z obiektu sportowego oraz obowiązującą Instrukcją ogólną BHP w czasie zajęć z WF.

Regulamin i Instrukcja dostępne są na stronie SWFiS UJ oraz na terenie obiektu przy ul. Piastowska 26

 

Regulanin korzystania z obiektu sportowego

Instrukcja ogólna BHP w czasie zajęć WF

swfis@uj.edu.pl

ul. Piastowska 26
30-065 Kraków

12 636 64 34

SPRAWY STUDENCKIE

poniedziałek, piątek: godz. 10.00-13.00

wtorek,  środa, czwartek: godz. 10.00-14.00