Obóz narciarski 19-24.02.2017r.

 

Zapraszamy na

OBÓZ NARCIARSKI
19-24.02.2017
Jurgów
„Fośnerówka” 

SWFiS UJ zapewnia:
- transport: Kraków - Jurgów - Kraków
- szkolenie narciarskie i opiekę instruktorską
- karnet 5-dniowy

Koszt własny:
ubezpieczenie NNW
transport na miejscu
- I wpłata 200 zł do 13.01.2017
- II wpłata 250 zł do 30.01.2017
Wpłata na konto: PEKAO SA o/Zakopane nr konta:
76 1240 5165 1111 0010 1664 2394   Grzegorz Budz - Jurgów

 

Szczegółowe informacje:

  • zapisy do 13 stycznia 2017 roku - sekretariat SWFiS UJ ul. Piastowska 26, tel.: 12 636 64 34
  • przy zgłoszeniu podajemy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer legitymacji, kierunek i kod grupy, mail i telefon kontaktowy)
  • zaliczenie obozu umożliwia zaliczenie jednego semestru WF
  • termin spotkania organizacyjnego 20 stycznia 2017 godzina 12.00
  • ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń
  • potwierdzenie I wpłaty należy okazać w sekretariacie SWFiS UJ do 13 stycznia 2017 roku

 

 

 

Zapisy na Wychowanie Fizyczne 2016/2017

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną pod adresem www.usosweb.uj.edu.pl/ul/.

Studenci mogą uczęszczać na jedną, wybraną przez siebie formę zajęć:

WYCHOWANIE FIZYCZNE OGÓLNE /kody grup dla poszczególnych programów patrz tabela. W ramach WF ogólnego, uwzględniając preferencje grupy, realizowane są następujące formy zajęć: piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna, unihokej, zajęcia ruchowe przy muzyce z wykorzystaniem różnych form fitness, zajęcia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem treningu lekkiej atletyki, atletyki terenowej, nordic walking i gimnastyki, badminton, tenis ziemny (wprowadzenie do gier, podstawowe elementy techniczne).

PŁYWANIE /kody grup patrz j.w./ - obowiązuje strój pływacki przylegający do ciała.

GRUPY ROWEROWE - SWF.UJ.ROW Wycieczki rowerowe obejmują okolice Krakowa. Należy mieć własny rower górski oraz kask. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 03.10.2016r. o godz. 14.00 w budynku Studium WFiS UJ.

FITNESS (aerobik, pilates) - SWF.UJ.FITNESS

PIŁKA SIATKOWA MĘŻCZYZN - SWF.UJ.GRY.ZESP1

ZAJĘCIA NA SIŁOWNI - SWF.UJ.SIŁOWNIA

ZAJĘCIA Z WIOŚLARSTWA - SWF.UJ.WIOSŁA
zajęcia wioślarskie odbywają się na SMOCZEJ ŁODZI na Wiśle pod Wawelem, natomiast w sezonie zimowym na ergometrach wioślarskich w siłowni Studium WFiS UJ. Termin: poniedziałek 14.30-16.00, miejsce: Przystań AZS-AWF, ul. Kościuszki 38.

PIŁKA NOŻNA - SWF.UJ.GRY.ZESP2, SWF.UJ.GRY.ZESP3

SEKCJA SPORTOWA /o przyjęciu decyduje trener danej sekcji - należy zgłosić się na wybrany trening/ - informacje oraz kody grup w zakładce "sekcje"

ZAJĘCIA KOREKCYJNE /obowiązuje skierowanie od lekarza specjalisty/ - SWF.UJ.KOR

ZAJĘCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH /obowiązuje orzeczenie o st. niepełnosprawności/ - SWF.UJ.SPEC

UWAGA

Studenci posiadający ZWOLNIENIE LEKARSKIE lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, rejestrują się na przedmioty o kodach: SWF.UJ.ZLEK60 (zwolnienie całoroczne) lub SWF.UJ.ZLEK30 (zwolnienie semestralne)

Studenci posiadający ZALICZENIE WF UZYSKANE NA INNYM KIERUNKU lub innej uczelni wyższej (ale nie wcześniej niż 5 lat wstecz od aktualnego roku akademickiego), rejestrują się na przedmioty o kodach SWF.UJ.ZPRZ60 (zaliczone 2 semestry), SWF.UJ.ZPRZ30 (zaliczony 1 semestr)

W powyższych przypadkach, po dokonaniu rejestracji, należy zgłosić się do sekretariatu Studium WFiS ze zwolnieniem lekarskim lub dokumentem na podstawie którego zaliczenie zostanie przepisane (indeks, potwierdzona karta przebiegu studiów) oraz legitymacją studencką. Do przepisania zaliczenia uzyskanego na UJ wystarczy legitymacja.

Zwolnienia całoroczne oraz zwolnienia na semestr zimowy należy dostarczyć do dnia 10 listopada 2016. Zwolnienia lekarskie na semestr letni należy dostarczyć do dnia 10 kwietnia 2017.

I tura zapisów  26.09.2016 od godz. 9.00  - 02.10.2016 do godz. 23.00 tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów /każdy program ma przypisane terminy zajęć (dzień, godzina, miejsce)/.

W pierwszej turze jest również możliwość rejestracji do jednej z grup "otwartych", do których zaliczają się: zajęcia korekcyjne, fitness, grupy rowerowe, piłka nożna, piłka siatkowa, zajęcia dla osób niepełnosprawnych, grupa dla osób posiadających zwolnienie lekarskie, grupa dla osób posiadających zaliczenie uzyskane na innym kierunku/uczelni wyższej.

II tura zapisów 4.10.2016 od godz. 9.00 - 18.10.2016 do godz. 23.00 tura bez dedykacji, termin dodatkowy, który umożliwia dopisanie się do dowolnej grupy (także do grup dedykowanych dla innego programu), bądź zmianę pierwotnie wybranej grupy na inną (w miarę wolnych miejsc).

Nieprzekraczalny termin rejestracji na WF (bądź zmiany grupy na inną) to 18 października 2016.

swfis@uj.edu.pl

ul. Piastowska 26
30-065 Kraków

12 636 64 34

SPRAWY STUDENCKIE

poniedziałek, wtorek, czwartek: godz. 10.00-14.00

środa: godz. 13.00-17.00

piątek: dzień wewnętrzny

 

W okresie od 30.01.17r. – 24.02.17r.  Sekretariat czynny:

 

SPRAWY STUDENCKIE

poniedziałek - czwartek: godz. 10.00-14.00

piątek: dzień wewnętrzny